shabd-logo

મુદ્રિત આવૃત્તિ પુસ્તકો

LIFE’S STORY

LIFE’S STORY

ChiraN Chotaliya

Life's Story એ માત્ર એના મુખ્ય પાત્ર ગૌતમ નહિ, આપણા બધાના જીવનમાં બનેલી ઘટનાઓ નું પ્રતિબિંબ છે. આ નવલકથામાં ગૌતમ પોતાની રાહમાં આવતા દરેક પડકાર ને ઝીલવા માટે તૈયાર છે અને તેનું આ વલણ (Attitude) તેને જીવનમાં આગળ વધવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેમછતાં જયારે વાત

3 વાચકો
1 લેખ
11 લોકો દ્વારા ખરીદેલ

ઇબુક:

₹ 119/-

પુસ્તક છાપો:

403/-

LIFE’S STORY

LIFE’S STORY

ChiraN Chotaliya

Life's Story એ માત્ર એના મુખ્ય પાત્ર ગૌતમ નહિ, આપણા બધાના જીવનમાં બનેલી ઘટનાઓ નું પ્રતિબિંબ છે. આ નવલકથામાં ગૌતમ પોતાની રાહમાં આવતા દરેક પડકાર ને ઝીલવા માટે તૈયાર છે અને તેનું આ વલણ (Attitude) તેને જીવનમાં આગળ વધવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેમછતાં જયારે વાત

3 વાચકો
1 લેખ
11 લોકો દ્વારા ખરીદેલ

ઇબુક:

₹ 119/-

પુસ્તક છાપો:

403/-