shabd-logo

ટોપ ટ્રેંડિંગ પુસ્તકો

મેઘાણી ની નવલિકાઓ ખંડ - ૧

પ્રખ્યાત કવી અને લેખક ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત સુંદર વાર્તા નો સમાવેશ


તાર્કિક બોધ

તે તાર્કિક વાતોથી વાંચનારને બોધ થાય એવી વાતો છે, માટે આ ચોપડીનું નામ तार्किकबोध રાખ્યું છે. તેમાં ૧૫ વિષયો દાખલ કર્યા છે. અને ક્રૂરચંદ, તથા સુરચંદનો સંવાદ લઈને એક જોડી દીધો છે. ⁠તેમાં પહેલા ત્રણ વિષયોમાં માણસ ઉપર દયા રાખીને તેઓને સુધારવા બાબત છે.

15 વાચકો
17 ભાગ
14 June 2023

કાંચન અને ગેરુ

Kanchan ane Geru is a Gujarati language novel written by Ramanlal Desai in 1949. Ramanlal Vasantlal Desai (12 May 1892 - 20 September 1954) was a Gujarati writer from India. He is considered as an important figure of the Gujarati literature as we


કાશ્મીરનો પ્રવાસ

૧૮૯૧-૯૨ માં કરેલા ભારતપ્રવાસ દરમિયાન પોતાના શિક્ષક નરહરિ જોશીને પત્રો રૂપે લખાયેલા 'કાશ્મીરનો પ્રવાસ'નું જાહેર પ્રકાશન છેક ૧૯૧૨ માં 'કાશ્મીરનો પ્રવાસ', કલાપીના સંવાદો અને સ્વીડનબોર્ગનો ધર્મવિચાર' એ ગ્રંથમાં થયું છે.


શાપિત વિવાહ

ડો.રિધી મેહતા ના શબ્દે સુંદર નવલકથા કહાની એક ગામની ,કહાની એક જોડા ની કહાની એક આત્મા ની હોર્રોર વાત એક વિવાહ ની.


લક્ષ્મી નાટક

નાટકમાં કુલ ૧૧ પાત્રો છે જેમાંથી ૯ પુરુષ અને ૨ સ્ત્રીઓ છે.નાટકનો મુખ્ય સમ્દેશ એ છે કે 'અન્યાયથી, અધર્મથી તથા ચડિયાતાપણાથી ધન પેદા કરવું નહીં'. ધીરસિંહ નામનો ગરાસિયો મહાદેવ પાસે ફરિયાદ કરે છે કે જે નિર્લજ્જ અને દુષ્ટ છે તે દરિદ્ર રહે છે ને જે સદાચા

0 વાચકો
8 ભાગ
5 June 2023

સાર શાકુંતલ

કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકરનું રચેલું


સ્ત્રીસંભાષણ

જેને ગૂજરાતી બોલી અથવા ચાલ ચલગત સારી પેઠે જાણવાની મરજી હોય, તેણે આવી ચોપડી ધ્યાન લગાડીને વાંચવી કેમકે એક દક્ષણી માણસ પોતાના મનમાં એવું ધારતો હતો કે હું ગૂજરાતમાં ઝાઝાં વરસ રહ્યો છું, તેથી ગૂજરાતી ભાષા તથા ચાલચલગત સારી પેઠે જાણું છું; એવું કોઈ ગૂજરાતી


Aatash

NA

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
11 July 2023
હવે વાંચો
170
પુસ્તક છાપો

Aatma Nu Amrut

Aatma Nu Amrut Read more

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
14 July 2023
હવે વાંચો
75
પુસ્તક છાપો

Secular Murabbo

NA

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
7 July 2023
હવે વાંચો
200
પુસ્તક છાપો

Fulbajar

NA

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
7 July 2023
હવે વાંચો
125
પુસ્તક છાપો

Shivoham

NA

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
7 July 2023
હવે વાંચો
149
પુસ્તક છાપો

Jane Bhi Do Yaron

આદરણીય તારક મહેતા કહેતા હાસ્યલેખમાં હાસ્યનો ચમકારો હોવો જોઈએ, સહજ હાસ્યનું નિરૂપણ થવું જોઈએ. લખવું એ મારું પ્રોફેશન નથી. હું તો મારા અનુભવોને કાગળ પર એ જ ક્ષણે ઉતારી દેવામાં માનતો એક સામાન્ય માણસ છું, માટે જ હું મારી જાતને ગરીબોનો લેખક સમજુ છું જે રો

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
7 July 2023
હવે વાંચો
175
પુસ્તક છાપો

Rage Of Angels

Rage Of Angels Read more

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
7 July 2023
હવે વાંચો
350
પુસ્તક છાપો

Corporate Sadhu (Gujarati Edition)

કૉર્પોરેટ કંપનીમાં કાર્યરત અમન પોતાના માટે અને કંપની માટે પૈસા ભેગા કરી લેવાની દોડમાં છે. તે નથી પોતાનાં બાળકો ઉપર ધ્યાન આપી શકતો કે નથી પોતાની પત્નીને પણ વફાદાર રહી શકતો. એક અસંતુષ્ટ આત્મા બનીને જીવનને વેંઢાર્યા કરે છે. એવામાં જીવનમાં થોડુંક સુખ મેળ

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
7 July 2023
હવે વાંચો
200
પુસ્તક છાપો

કલાપી નો કેકારવ

કલાપીનો કેકારવ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ "કલાપી" એ લખેલી કાવ્યરચનાઓનો સંગ્રહ છે, જે ૧૯૦૩માં તેમના મૃત્યુ બાદ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો.ગુજરાતી કવિ અને લાઠીના રાજવી કલાપીએ ઇ.સ. ૧૮૯૨થી ૧૯૦૦ સુધી લખેલી બધી કાવ્યરચનાઓનો સંગ્ર


Parodhiye Kalrav

Parodhiye Kalrav Read more

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
7 July 2023
હવે વાંચો
149
પુસ્તક છાપો

Chhatrapati Shivaji

Chhatrapati Shivaji Read more

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
27 February 2023
હવે વાંચો
175
પુસ્તક છાપો

Aaj Ka Chanakya Management Guru Amit Shah

Aaj Ka Chanakya Management Guru Amit Shah Read more

0 વાચકો
0 લોકો દ્વારા ખરીદેલ
0 ભાગ
27 February 2023
હવે વાંચો
125
પુસ્તક છાપો

એક પુસ્તક વાંચો