shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

લક્ષ્મી નાટક

Dalpatram

8 ભાગ
0 વ્યક્તિiલાઇબ્રેરીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે
0 વાચકો
5 June 2023 ના રોજ પૂર્ણ
મફત

નાટકમાં કુલ ૧૧ પાત્રો છે જેમાંથી ૯ પુરુષ અને ૨ સ્ત્રીઓ છે.નાટકનો મુખ્ય સમ્દેશ એ છે કે 'અન્યાયથી, અધર્મથી તથા ચડિયાતાપણાથી ધન પેદા કરવું નહીં'. ધીરસિંહ નામનો ગરાસિયો મહાદેવ પાસે ફરિયાદ કરે છે કે જે નિર્લજ્જ અને દુષ્ટ છે તે દરિદ્ર રહે છે ને જે સદાચારી હોય છે તે દુ:ખી કેમ રહે છે? મહાદેવ તેને મંદિરમાંથી નીકળતાં જે મળે તેની પાછળ જવાનું કહે છે. તે તથા તેના નોકર ભીમડાને લક્ષ્મી મળે છે જે આંધળી હોય છે. તેઓ લક્ષ્મીની આંખ સારી કરાવે છે, તેથી સજ્જનો ધનિક બને છે અને દુષ્ટ દરિદ્ર બને છે. 

0.0(1)


"લક્ષ્મી નાટક" તેના ભારતીય સમાજના ચિત્રણ સાથે, પ્રેમ, બલિદાન અને સામાજિક ધોરણોની વાર્તા વણાટ સાથે મોહિત કરે છે. લેખક કૌટુંબિક સંબંધોની જટિલતાઓને શોધે છે, પરંપરાગત સેટિંગ્સમાં સ્ત્રીઓની વિકસતી ભૂમિકાઓનું પ્રદર્શન કરે છે. કથા સાંસ્કૃતિક ઘોંઘાટથી સમૃદ્ધ છે, જે પરંપરા અને આધુનિકતા વચ્ચેના સંઘર્ષને ઉજાગર કરે છે. જ્યારે વાર્તા કહેવાનું કામ આકર્ષક હોય છે, ત્યારે કેટલાક વાચકોને પ્લોટની કેટલીક ઘટનાઓ અનુમાનિત લાગી શકે છે. તેમ છતાં, પુસ્તક એ સામાજિક ગતિશીલતાનું આકર્ષક સંશોધન છે, જે તેને ભારતીય સાહિત્ય અને સમાજના તેના પ્રતિબિંબમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે વાંચવા માટે ભલામણ કરે છે.

ભાગો

1

પ્રસ્તાવના

5 June 2023
0
0
0

વિક્રમાજીતના જન્મથી પેહેલાં આશરે સાડાત્રણસેં વર્ષ ઉપર ગ્રીક લોકના દેશમાં આથેનાઇ નામે મોટું નગર હતું અને સર્વે ઠેકાણે ગ્રીક લોકો ઘણા જ વિદ્યાવાળા હતા તો પણ આથેનાઇ નગરના લોક જેવા ડાહ્યા લોક કોઈ ઠેકાણે ન

2

સ્વાંગ ૧લો

5 June 2023
0
0
0

હે રાજા મારાથી બોલ્યા વિના રહેવાશે નહીં અને તેથી તમે મારા ઉપર રીસ કરશો નહીં કેમકે હું તિર્થવાસી છું અને આ કાવડ મારી પાસે છે માટે મારા ઉપર રીસ કરશો તો તમને પાપ લાગશે. ધીરસિંહજી: અરે રામ મારા સાથે વાદ

3

સ્વાંગ ૨ જો

5 June 2023
0
0
0

દાજી૦: ભાઈ હું વૃદ્ધ છું ઉતાવળે તો મારાથી ચલાશે તેવું ચાલીશ કાંઈ તારા ઠાકોરના હુકમમાં હું નથી, ને ત્યાં મારૂં કામ શું છે, તેતો તું મને કહે ? ભીમ૦: કાકા હું કહું છું, પણ તમે સાંભળતા નથી, અમારો ઠાકોર ક

4

સ્વાંગ ૩ જો

5 June 2023
0
0
0

દાજી: ભાઈ આ કામમાં હું બુઢાપણ મુકીને મહાભારતમાં ભીમના જેટલી મેહેનત કરીશ, જુઓને એક પૈસાનું ઘી લેવા જઈએ છિયે ત્યાં કેટલી માથાકુટ કરિયેછિયે ત્યારે સાક્ષાત લક્ષ્મી હાથમાં આવી તે હવે કેમ છોડીશું. રાજા: અર

5

સ્વાંગ ૪ થો

5 June 2023
0
0
0

લવીંગા: શું કહો છો ! ભીમભાઈ ક્યાં થકી વધામણી આવી છે કે શું ? ભીમ૦: આપણા ધણીને આ મોટો લાભ થયો નહીં નહીં લક્ષ્મીજી જે આંધળી હતી તેને ઓષડ કરવા સારું ધનવંતર વૈદને દેરે લેઈ ગયા છે. લ૦: હો ! ત્યારે તો આજ

6

સ્વાંગ ૫ મો

5 June 2023
0
0
0

ભીમડો: અરે ભાઈ જે માણસના ઘરમાં એક દિવસનું પણ ખાવા નહોતું તેને તુરત પૈસાવાળું થઈ બેસવું તે મોટી આનંદની વાત છે, અને વળી હાલ અમે કાંઈ લુચાઈ કર્યા વિના પૈસાવાળા થયા છીએ, કોઠીમાં અનાજ ભર્યું રહે છે, ઘી તેલ

7

સ્વાંગ ૬ત્ઠો

5 June 2023
0
0
0

બીબી ફાતમા અને જુવાન મદરખાનભી.: આવો રૂપાળાં લેરખડાં લખમીજીનું દેવળ એ જ છે. તમે ભુલાં નથી પડ્યા પણ તમે પુછો છો તે તમારાં વચન અમને ઘણાં પ્યારાં લાગે છે. ફા: નહીં તુમ દગાબાજ હો હમ અંદરશે કોઈકું બોલા દેગ

8

સ્વાંગ ૭ મો

5 June 2023
0
0
0

હનુમાન દરવાજાને ઠોકવા લાગ્યો.હનુમાનઃ ચાલો તમને સઊને બોલાવવા આવ્યો છું. ભી.: અરે જાને તું વળી કોણ છું મોટા પુંછડાવાળો? હનુમાનઃ હું હનુમાન છું અને તમે તુરત ચાલો તમારો રાજા, રાણી, કુંવર, કુંવરી, ગાય, બ

---

એક પુસ્તક વાંચો