shabd-logo

બધા


હાલ ઇલેક્શન ના મોટાભાગના દિવસોમાં કોંગ્રેસ પાછળ કરતી ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (બીઆરએસ) કોંગ્રેસ સામે પહેલી વખત હારી હતી. ભારત રાષ્ટ્રીય સમિતિ પહેલીવાર પોતાની સરકાર નથી બનાવની, જે 2014 થી રાજકારણ માં હતી, જય

2023 માં રાજસ્થાન મા ભાજપ સરકારે ફરીથી આપનો સ્થાન લીધો 115 સીટ સાથે, જ્યાં કોંગ્રેસ એ ફક્ત 69 સીટ જીતી. સરદારપુરા અને ટોંક ની સીટ અશોક ઘેલોટ અને સચિન પાયલોટ એ જીતી, અને ઇલેક્શન કમિશન પ્રમાણે, સીએમ વસુ

1 ડિસેમ્બર, 2023 ના ઇક્વિટી બેન્ચમાર્ક ઈન્ડેક્સ, નિફ્ટી એ 20258 ના સ્તરે નવું ઓલટાઇમ હાઈ બનાવ્યો. નિફ્ટીએ 125 પોઈન્ટ્સ ચડી ને એનું અગાઉના હાઈ ને પાર કર્યો., જે આ વર્ષે 15 સપ્ટેમ્બર ના 20222.45 નો હતું

આજે ફ્લેયર વરઇટિંગ એ ઓપિનિન્ગ કરીને 48% પ્રીમિયમ ભાવે 450.90 ઉપર દિવસ પૂર્ણ કર્યો. ફ્લેયર વરઇટિંગ નું ઈશુ પપ્રયિસ 304 હતું. સવારના ઓપિનિન્ગ કરી એ 503 ના ભાવ પર લિસ્ટ થયું હતું અને 10% અપર સર્કિટ ઉપર લ

featured image

ભાઈ ટીકા, જેને ભાઈ દૂજ, ભાઈબીજ, ભાઈ ફોન્ટા અથવા ભ્રાત્રી દ્વિતિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એક મહત્વપૂર્ણ હિંદુ તહેવાર છે જે વિવિધ પ્રદેશોમાં ઉજવવામાં આવે છે, દરેક તેના અનન્ય રિવાજો અને નામો સા

ગેકરાતના વીરકતિ નમ'દનેો અ। અભ્યાસ એનું સાહિત્યમૃથ્યાંકત કરવા માટે નથી; પણુ એના જવનકથનમાંથી મળતી હકીકતો દ્દારા નમંદમાનવનું' રેખાંકન કરવા માટે છે. ઠ'ડી તાકાત માણુસ શ રીતે મેળવી શકે છે એ જણષુતવા માટે એનુ

ગેકરાતના વીરકતિ નમ'દનેો અ। અભ્યાસ એનું સાહિત્યમૃથ્યાંકત કરવા માટે નથી; પણુ એના જવનકથનમાંથી મળતી હકીકતો દ્દારા નમંદમાનવનું' રેખાંકન કરવા માટે છે. ઠ'ડી તાકાત માણુસ શ રીતે મેળવી શકે છે એ જણષુતવા માટે એનુ

ગેકરાતના વીરકતિ નમ'દનેો અ। અભ્યાસ એનું સાહિત્યમૃથ્યાંકત કરવા માટે નથી; પણુ એના જવનકથનમાંથી મળતી હકીકતો દ્દારા નમંદમાનવનું' રેખાંકન કરવા માટે છે. ઠ'ડી તાકાત માણુસ શ રીતે મેળવી શકે છે એ જણષુતવા માટે એનુ

કૈલ્પનાજન્ય અસત્ય કે પરમસત્ય? આ પ્રશ્ન થવે સ્વાભાવિક છે. સાધારણુ રીતે વ્યવહારમાં કવિતાને કલ્પનાજન્ય અસત્ય જ ગણુત્રામાં આવે છે, એમ જ હેય. શરીરનો અમુક ભાગ વિકારપ્રસ્ત થાય છે, ત્યારે ખરી રીતે શરીરની સમમ

પૃઠ્ઠી શહેરનો એક ન્યાયાધીશ ઊભો થયો અને તેશે કહયુ” 3. “પ્રભુ ! ગુના વિષે અતે ચુનાની રિક્ષા વિષે કાંઈક કરો. ' અને તેણું જવામ આપ્યે!ઃ “ ન્યારે તમારો આત્મા ભ્રમમાં કૈ ભ્રમણામાં પડી ”નય છે લારે તમે

“અ!જ મતે એક નવીન જ વિષય સાંભરે છે. ખેરેખેો. આપણુ।માં ધણાને એ પશુ છે, પક્ષી છે, કે કોઈ વસતુ છે એનું કદાચ ધ્યાન નહિ હેય. ગુજરાતી નેડણીકોષ [આદત્તિ ત્રોછ: ૧૯૩૭] માં રૂદ્રક્ષતા મોટા મણુકાની માળા એવે! એનો અ

વ્ાર્તાસાહિત્યના ઉદ્ભવ વિષે એક એવી કાલ્પનિક અને છ્તાં વાસ્તવિક માન્યતા છે કે વાર્તાસાહિત્ય સ્રીઓ માટે જન્મ્યું $ સ્રીઓએ એને ઘણુ અ'શે પોષ્યું : અને આઓ માટે એ જરૂરી બન્યું. અ કથન કાંઈ તત્ત્વતઃ સોએ સે। ટ

નેન હિંત્યક્ષેત્રમાં તો વાર્તાલાપનુ' મહત્ત્વ ધણું જણીતું છે. અંગ્રેજ સાહિત્યનાં કેરી હાઉસે અને ડ્રાન્સની કલમો એ વિષે વિખ્યાત છે. પરતુ આપણે ત્યાં તો ગામડાના “ ચોરા ' અને “ દાયરા ' જેનું કાંઇક, શહેરી જવ

માણસની *૬ત્તિઓને। અભ્યાસ જે સાધન વડે શકય છે તે ચિત્તશાસ્ત્ર, ઘણું જ” અનિશ્રયાત્મક ને વિવાદાત્મક શાસ્્ર છે. એની પરિભાષા પણુ ૫ત8૫૦-કેટલેક અ'શે દુર્પ્રાલ છે. મન પોતે, દેહથી કેઈ જુદો પદાર્થ છે, કૈ માત્ર શ

लोकोने सुधारवाना दृष्टांत विषे. ३. ⁠એક દેશમાં એક દહાડે એવો વરસાદ વરશો કે, તેના છાંટા જે જે લોકોને ઉડ્યા, તે સગળા દીવાના થઈ ગયા. તેઓ માંહોમાંહી લડવા લાગ્યા, અને માથેથી પાગડીઓ નાખી દીધી. પોતાના શરીરને

विश्वानुभव स्वप्ना विषे. २. ⁠એક સમે રાત્રીમાં મને સ્વપ્ન લાગ્યું, કે જાણિયે હું, તથા મહેતાજી દુર્ગારામ મંછારામ, શાસ્ત્રી વ્રજલાલ કાળીદાસ, ભાઈ રણછોડ ઉદેરામ, હરીલાલ દામોદર, અને મનસુખરામ સુરજરામ વગેરે ક

ભુજંગી છંદ મચો યે મયાળૂશુણો મિત્ર મારા; પ્રજાના જનોને ગણો પૂર્ણ પ્યારા; તમે બોધ તાર્કીક ચિત્તે વિચારો, સ્વદેશી જનોને સુ રીતે સુધારો. ૧ સજોરે સુધારો તજો વાત આડી, સુધારાથિ થૈ આજુઓ આગગાડી; જુનો રાહ

ગંગાબાઈ અને જમનાબાઈની વાત આ વાર્તામાં ભોળાં માણસને સારી, તથા નરસી , સોબતની અસર વેહેલી થવાનો દાખલો છે. દોહરો ભોળા જન વિદ્યા ભણી, વેહેમ તજી વખણાય; વેહેમીના સહવાસથી , વળિ તે વેહેમી થાય. ૧ એક શહે

featured image

તમારી દિવાળીને ચકિત કરો: ઇન્સ્ટા-પરફેક્ટ ડેકોર માટે સ્વાઇપ-યોગ્ય વિચારો! દિવાળી, પ્રકાશનો તહેવાર, ખૂણાની આસપાસ છે, અને તમે જાણો છો કે તેનો અર્થ શું છે – તમારી જગ્યાને એક ચમકદાર સ્વર્ગમાં પરિવર્તિત

featured image

કાલી ચૌદસ, જેને નરક ચતુર્દશી અથવા રૂપ ચૌદસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે હિન્દુઓમાં નોંધપાત્ર ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ ધરાવે છે.  કાર્તિક મહિનામાં કૃષ્ણ પક્ષની 14મી તારીખે આવતા, તે દિવાળીના વ્ય

સંબંધિત ટેગ્સ

એક પુસ્તક વાંચો