shabd-logo
Shabd Book - Shabd.in

ઋતુના રંગ

ગિજુભાઈ બધેકા

13 ભાગ
0 વ્યક્તિiલાઇબ્રેરીમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે
0 વાચકો
4 July 2023 ના રોજ પૂર્ણ
મફત

આ ચોપડીઓમાં જુદી જુદી ઋતુઓના નિસર્ગના થતા ફેરફારોનું દર્શન કરાવવામાં આવેલું છે. કુદરતના બનતા બનાવો વચ્ચે આનંદ અનુભવતા માણસે પત્ર રૂપે નાનાં બાળકોને આ લખાણ દર બુધવારે મોકલેલું છે. 'બુધવારિયું' નામના હસ્તલિખિત અઠવાડિયામાંની આ એક વાનગી છે. 

0.0(0)

ભાગો

1

ઋતુના રંગ : ૧ :

30 June 2023
0
0
0

ભાવનગર તા. ૨-૧-૩૬ વહાલાં બાળકો ! ' બુધવારિયા 'માં મારો આ પહેલો પત્ર છે. દર અઠવાડિયે હું તમને જરૂર એક પત્ર લખીશ. તમારી ઉપર પત્ર લખવાનું મને બહુ ગમે છે. તમે મારા ઉપર પત્ર લખશો તો મને ખૂબ જ મજા પડશે

2

ઋતુના રંગ : ૨

30 June 2023
0
0
0

બાલમંદિર : ભાવનગર તા. ૨૬ -૧ - ૩૬ પ્રિય બાળકો ! ગયે વખતે મેં તમને વહાલાં લખ્યાં હતાં; આ વખતે પ્રિય લખું છું. વહાલાં અને પ્રિયમાં નથી ફેર લાગતો. કેટલાંકને ' વહાલાં ' ગમે ને કેટલાકને ' પ્રિય ' ગમે; તમ

3

ઋતુના રંગ : ૩ :

30 June 2023
0
0
0

બાલમંદિર : ભાવનગર. તા. ૨ - ૨ - ૩૬ વહાલાં બાળકો ! હજી શિયાળો ચાલે છે, ખરું ? અત્યારે મહા મહિનો છે. શિયાળાના ચાર માસ ગણાય છે : કારતક, માગશર, પોષ અને મહા. એમ છતાં કારતકમાં ઠંડી થોડી હોય છે અને ઘણી વાર

4

ઋતુના રંગ : ૪

30 June 2023
0
0
0

ભાવનગર. તા. ૧૨ - ૨ - ૩૬ વહાલાં બાળકો ! હજી શિયાળો ચાલે છે. એમ એ કાંઈ ઝટ નહિ જાય. ટાઢ હોળી તાપીને જશે, અને જતાં જતાં પૂછડું પછાડશે. તે વખતે છેલ્લી વારની ઠંડી પડી જશે. હા, હમણાં જરા ગરમ હવા થઈ છે. ગ

5

ઋતુના રંગ : ૫

30 June 2023
0
0
0

ભાવનગર. તા. ૧૯ - ૨ - ૩૬ વહાલાં બાળકો ! કાં, આજકાલ શિયાળો છે કે ઉનાળો ? હમણાં ઋતુ બહુ વિચિત્ર છે. સવારે ધુમ્મસ જેવું હોય છે; સૂર્ય લાલ ચોખ્ખો નથી ઊગતો. બપોરે વળી માથું તપે એવો તાપ પડે છે, અને રાતે (

6

ઋતુના રંગ : ૬

30 June 2023
0
0
0

ભાવનગર. તા. ૨૫ - ૨ - ૩૬ વહાલાં બાળકો ! હવે મારાથી એમ નહિ કહી શકાય કે અત્યારે કડકડતો શિયાળો છે. હવે વસંત અને પાનખર ભેળાં ભેળાં ડગલાં માંડવા લાગ્યાં છે. પાનખર લીમડાનાં, પીંપરનાં, બૂચનાં અને ઉમરાનાં પ

7

ઋતુના રંગ : ૭

30 June 2023
0
0
0

ભાવનગર. તા. ૪-૩-૩૬ વહાલાં બાળકો ! કાં, હમણાં ઉનાળો છે કે શિયાળો ? મેં નહોતું કહ્યું કે ટાઢ પૂછડું પછાડીને જશે, હોળી તાપીને જશે ? જુઓ ટાઢ ફરી આવી કે નહિ ? આજકાલ કેવો ઠંડો પવન વાય છે ? જાણે શિયાળો ફર

8

ઋતુના રંગ : ૮ :

30 June 2023
0
0
0

ભાવનગર. તા. ૧૧ - ૩ - ૩૬ વહાલાં બાળકો ! લ્યો, આજે તો હું પાકેપાકાં વસંતનાં વધામણાં આપું છું. જુઓ, બાલમંદિરમાંથી બહાર નીકળો અને નજર તો નાખો ? જુઓ, આ આપણા આંબાને મોર આવ્યો છે. ગોપાળભાઈના આંબાને, નાનાભ

9

ઋતુના રંગ : ૯

30 June 2023
0
0
0

ભાવનગર. તા. ૧૮ - ૩ - ૩૬ વહાલાં બાળકો ! તમે મારા અઠવાડિક પત્રની રાહ જોતાં જ હશો. આ વખતે એક દિવસ મોડું થાય છે તો માફ કરશો. હું ધારતો હતો કે હુતાશની તાપીને ટાઢ જશે, પણ હજી તો એ ઊભી છે. એ તો જરાક ચાલે

10

ઋતુના રંગ : ૧૦

30 June 2023
0
0
0

બાલમંદિર : ભાવનગર. તા. ૧૩ - ૪ - ૩૬ વહાલાં બાળકો ! અત્યારે બપોરના ત્રણ થયા છે. ગરમીમાપકમાં ૧૦૦ ડિગ્રી ગરમી દેખાય છે. હવા ગરમ છે. આકાશ વાદળાં વિનાનું છે અને તેજસ્વી સૂર્ય ચારેકોર તપી રહ્યો છે. અખાડાન

11

ઋતુના રંગ : ૧૧

30 June 2023
0
0
0

ભાવનગર. તા. ૧ - ૫ - ૩૬ વહાલાં બાળકો ! અત્યારે બપોર છે; ખરા બપોર છે. ધોમ ધખ્યો છે. બાર ઉપર બે વાગ્યા છે. ધીમી ધીમી લૂ વાય છે. ઝાડ અને છોડ પાંદડાં નમાવી લંછાઈ ગયાં છે. વસ્તુમાત્ર ગરમ ગરમ થઈ ગઈ છે; મા

12

ઋતુના રંગ : ૧૨

30 June 2023
0
0
0

ભાવનગર. તા. ૧૪ - ૭ - ૩૬ પ્રિય બાળકો ! ઉનાળો ચાલતો હતો ને હું સંયુક્ત પ્રાંતના પ્રવાસે ઊપડ્યો. એટલે જ હું તમને ઋતુનો પત્ર લખી શક્યો નહિ, તો માફ કરશો. હવે તો વર્ષાઋતુ બેસી ગઈ છે. બળબળતો ઉનાળો સંભારી

13

ઋતુના રંગ : ૧૩

30 June 2023
0
0
0

બાલમંદિર : ભાવનગર. તા. ૨૨ - ૭ - ૩૬ પ્રિય બાળકો ! ઋતુના રંગો સાચે જ ઋતુના રંગો છે. ધોરી આષાઢ માસ ચાલ્યો ગયો ને વરસાદે તણાવ્યું તે ભારે તણાવ્યું. એક વાર વરસાદ આવ્યો; પૃથ્વીને પલાળી મૂકી; નદી-સરોવર ભર

---

એક પુસ્તક વાંચો